Сидхарта Гаутама, известен като Буда, разпространява идеите си около 500 години пр. Хр. в североизточна Индия. Наричан "просветленият" и "пробуденият", Буда е бил реална историческа личност, чиято безгранична мъдрост намира все по-голям отзвук днес. Когато човек казал на Буда: "Аз искам щастие", той му отговорил: "Махни "аз" – това е егото. Махни "искам" – това е желанието. И накрая оставаш само с "щастие". Следващите 25 Буда мъдрости бързо ще ви помогнат да си възвърнете душевния мир и спокойствие.

Ние сме оформени от нашите мисли – ние сме това, което мислим. Каквото мислим, в това се превръщаме. Когато умът е чист, радостта го следва като сянка, която никога не го напуска. 

Никой няма да ни спаси, освен самите ние. Никой не може и никой не би могъл. Ние самите трябва да извървим пътя си. Всеки сам трябва да постигне своето спасение – то не зависи от другите.

Не търсете пътя си в небесата – пътят е в сърцето. Не вървете след никого, вървете само след себе си. Ваша работа е да откриете своето призвание и след това с цялото си сърце да се отдадете на него.

Приведена в действие идея е по-важна от идея, съществуваща единствено като идея. Тайната на необикновените хора в повечето случаи е нищо друго освен резултатите от действията им.

Здравето е най-големият дар, добротата е най-голямото богатство, честността е най-добрият приятел.

Всяко човешко същество само кове собственото си здраве или болест.

Цялата тайна на съществуването е да нямате страхове. Никога не се страхувайте какво ще стане с вас, не бъдете зависими от никой. Само тогава, когато откажете всяка помощ, ще бъдете свободни. 

Когато освободите ума си от страха, животът ще стане по-отворен за вас. Живеем в страх и по този начин не живеем.

Не живейте в миналото, не мечтайте за бъдещето, концентрирайте ума си върху настоящия момент. Има само едно време, което е от съществено значение – това време е сега.

В небето няма разлика между изток и запад – хората сами създават различния посредством ума си и след това ги считат за истина.

Лесно е да видите чуждите грешки, но е трудно да се видят собствените. Не се занимавайте с чуждите грешки, постъпки и нехайство, а осъзнайте собствените си постъпки, грешки и нехайство.

Този, който е успял да победи себе си, е много по-голям герой от този, който е победил хиляди души в битка.

Да пазите тялото си в добро здраве е задължение – в противен случай няма да сте в състояние да запазите ума си чист и силен.

Да таите гняв у себе си, е като да държите горещи въглени в ръката си с намерението да го хвърлите по другия – вие сте този, който ще се изгори. Вие няма да бъдете наказани заради своя гняв, вие ще бъдете наказани от своя гняв.

Който обича е способен да осъществи и невъзможното.

Побеждавайте гнева с любов, а злото – с добро. Спечелете алчния с щедрост, а лъжеца – с истина.

Злонамереният е щастлив, когато неговото злодеяние все още не е узряло, но когато то узрее – ще познае нещастието. Добронамереният може да изживява лоши дни, докато доброто дело у него не е узряло, но когато то възцарува – ще познае щастието.

Не вярвам в съдбата, която се стоварва върху хората, без значение какво правят. Вярвам в съдбата, която се стоварва върху онези, които не правят нищо.

Пусни на свобода това, което най-много обичаш – ако се върне при теб, твое е за цял живот.

Дори смъртта не може да уплаши човек, който е живял разумно.

Нека бъдем благодарни, че ако не сме научили много днес, то поне сме научили малко, ако не сме научили малко, то че не сме се разболели, а ако сме се разболели, то че не сме умрели – така че нека всички имат причина да са благодарни.

Хората дори не подозират, че на всички тях им е съдено да умрат. Ала тези, които знаят това, веднага прекратяват разприте. Повечето от хората забравят, че смъртта ще ги достигне някой ден – битката свършва за тези, които осъзнаят това.

Щастието не зависи от това, което имаш или това, което си. Щастието зависи само от това какво мислиш.

Няма път към щастието. Щастието е пътят.

Не вярвайте на нищо, независимо къде сте го прочели или кой го е казал – дори аз да съм го казал – освен ако не е в съгласие със собствения ви здрав ум и разум. Вярвайте, не защото нещо ви е казано, а защото се доверявате на собственото си съзнание.