"Десетки свещи могат да се запалят от една, без да съкратят нейния живот. Щастието не намалява, ако се споделя."

- Буда (563 пр.н.е. - 483 г. пр.н.е.), индийски духовен учител, основател на будизма