"Бъди добър с хората, защото всеки, когото срещаш, води тежка битка!"

- Платон (427 г. пр.н.е. - 347 г. пр.н.е.), древногръцки учен, математик и философ

 

Държите ли се винаги добре с останалите?