"Ти си толкова млад, колкото е вярата ти; толкова стар, колкото твоите съмнения. Толкова млад, колкото е упованието в собствената ти сила; толкова стар, колкото е страхът ти. Толкова млад, колкото е твоята надежда; толкова стар, колкото е отчаянието ти."

- Джон Луис (1940 - 2020), една от иконите на движението за граждански права в САЩ