Когато имаш успехи, печелиш фалшиви приятели и истински врагове, въпреки това, имай успехи.