Изоставеният хотел „Монтана“ се намира в полите на Витоша, малко над кв. Симеоново. До сградата има асфалтов път, който 500 метра по-нагоре свършва в работещия и до днес хотел „Свети Георги“.

Днес думата "хотел" не описва изоставената полуразрушена постройка, но миналото ѝ е било много по-различно и включва почти всички елементи на най-новата ни история - социализъм, Преход, пожар с неизвестен причинител и КТБ...

Снимка: Васил Богданов

„Монтана“ всъщност е бивша почивна станция на Профсъюзите. След промените, през 1992 г., тя е одържавена по силата на приет в онези години закон. Така от станция, тя става хотел - един от многото по това време във все още достъпната и гостоприемна Витоша.

Снимка: Васил Богданов

Комерсиалната кариера на двуетажната сграда със застроена площ 1200 кв.м приключва през октомври 2001 г., когато на покрива избухва пожар.

Снимка: Васил Богданов

Дали пожарът е случаен, дело на зли конкуренти или с цел понижаване стойността на имота, никой не може да каже със сигурност.

Снимка: Васил Богданов

След справка в Имотния регистър установихме, че собственик на сградата е Критие ООД. Дружеството е придобило сградата на 20.09.2005 г. след поредица от три бързи сделки, направени през месец.

Снимка: Васил Богданов

Тази бърза последователност от сделки се правеше преди години, за да не може някой да оспори т.нар. „заменка“.

Снимка: Васил Богданов

Справка в Търговския регистър показва, че Критие ООД е в производство по несъстоятелност, считано от 07.04.2017 г. по искане на КТБ. Повече информация по този въпрос може да се открие тук.

С днешна дата хотелът е в състояние, напълно отговарящо на събитията, описани по-горе - буквално в състояние на разпад, с оголени до тухла стени, избити прозорци и куп места, които могат да се превърнат в смъртоносен капан за невнимателния изследовател.

В момента всеки може да влезе и да пострада от падащи отломки или да падне от някой разрушен балкон. От графитите по стените е видно, че тук често влизат младежи.

Снимка: Васил Богданов

Тъй като хотелът се намира на територията на Природен парк „Витоша“, изпратихме запитване кой носи отговорност за обезопасяване на сградата.

Снимка: Васил Богданов

От Природен парк „Витоша“ ни отговориха, че те нямат задължение по Плана за управление относно сградния фонд.

Спомен от август 2000 г., когато някой тук е хапвал агнешки дреболии
Снимка: Васил Богданов

Това е странно, защото този сграден фонд е бил предмет на оценка през 2016 г. при актуализация на Плана за управление, където на стр. 64 в Приложение № 5 Сборник Социално икономически аспекти е отбелязано, че:

„От гледна точка на въпросите свързани с капацитета, техническото съответствие, качеството на обитаване, естетическите обемно-пространствени решения се очертават две основни групи:

• на туристическите хижи, реализирани в първата половина на миналия век – малки по капацитет, с преобладаваща ниска етажност – един до два етажа, изградени от естествени материали – камък и дърво, без излишества в обемите, с двускатни покриви с ламаринено покритие. Собственост на БТС и на Столична община; Отчита се тенденция за реновиране – изграждат се вътрешни санитарни възли, подменя се дограма дъсчени обшивки и др.

Снимка: Васил Богданов

• на ведомствените почивни бази – реализирани през втората половина на миналия век- със застроена площ и етажност гарантиращи голям капацитет. Към настоящия момент преобладаващата част от същите е собственост на юридически лица по Търговския закон, значителна част от които не осъществяват дейност в тези обекти. Това е основната причина за честа смяна на техните собственици и наематели. Физическото състояние на същите, с малки изключения, е лошо. Не се поддържат, не всички се охраняват, не се почистват околните пространства, с което са подложени на разрушителни въздействия".

Снимка: Васил Богданов

От Природен парк „Витоша“ допълниха, че препращат нашия сигнал по компетентност до кметството на районната община, район Витоша, към Столична община.

Снимка: Васил Богданов

Ще очакваме отговора на район Витоша и ще ви информираме как и кога институциите ще обезопасят сграда, която се руши вече над 10 години.

Близкият хотел "Св. Георги", който също е бивша почивна станция ("Верила"), има по-добра съдба
Снимка: Васил Богданов