Реките на София – изолирани, бетонирани и пусти. Минаваме покрай тях и откровено ни става тъжно. И вероятно всеки втори, застанал над канала на булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Сливница", се е питал – защо София няма чисти, уредени и нормални централни реки. 

А може би на софийските "канали" им трябва малко, за да ги почувстваме като паркове и реки? С тези въпроси започва дългосрочната инициативата Реките на София на фондацията "Колективът", която цели да променя нагласите към софийските реки и постепенно да ги превръща в пресечна точка на култура, спорт и място за отдих чрез малки и реализуеми намеси. 

Досега София има редица нереализирани проекти за реките, но вместо да седим и чакаме някой от тях да се превърне в реалност, можем да започнем с малки стъпки да променяме нагласите си, да се грижим за тях и да използваме реките като градско пространство за среща с хора и природата. 

На 26 и 27 септември е първата стъпка в тази посока – Фестивал: Реките на София, който цели да покаже как могат да живеят нашите реки, за да започне плавната промяна – на нагласата ни към "канала".

Зад инициативата Реките на София вече стоят някои от най-активните и отговорни към града организации, бизнеси и отделни граждани.

По време на фестивала ще започне и по-задълбочената дискусия за бъдещето на софийските реки, като и ще питаме всеки – "за какво бихте ги използвали?".

А през ноември ще продължим с Работилница: Реките на София програмата, на която  ще включва презентации на данни и анализи. Събитието ще цели да работи с всички експерти, които знаят, могат и искат да търсим заедно трайни решения за подобряване на състоянието на Реките на София и превръщането им в паркове. 

Повече информация за програмата, локациите и активностите на отделните участници във Фестивал: Реките на София вижте в страницата на инициативата Реките на София и в събитието във Фейсбук.