"Една лястовичка пролет не прави". Може да си мислите, че това е фраза от Уилям Шекспир или друг велик поет. Звучи сякаш би трябвало да е така. Всъщност е от книгата на Аристотел "Никомахова етика", наречена така, защото я посветил на своя син Никомах. Смисълът е, че точно както е нужно пристигането на повече от една лястовица, за да се докаже, че пролетта е настъпила, и повече от един топъл ден, така и няколко мига удоволствие не са равни на истинско щастие. За Аристотел щастието не било въпрос на краткотрайна радост", пише Найджъл Уорбъртън за истинското щастие според Аристотел в "Малка история на философията".

В Деня на щастието - 20 март, ви предлагаме да научите как да бъдете щастливи от книгата „Да мислиш като Аристотел“ от британския учен и професор в Кингс Колидж в Лондон Едит Хол. 

Днес щастието е най-котираната валута. Всички искат да са щастливи. Обективно или субективно ли е щастието? От благополучието ли зависи или от умението да се наслаждаваме на живота? Философите и изследователите са разделени по тези въпроси, обясня Едит Хол.

Аристотел е първият философ в света, който изследва субективното щастие, и разработва сложна програма за постигането му от всеки човек. Тази програма е толкова солидна, че е валидна и до днес.

Етиката на Аристотел говори за всичко, което тормози днешния човек и всичко, което той се опитва да постигне – да се реализира; да открие смисъла на живота си; да намери онова нещо, което да го движи напред и да му носи удовлетворение и наслада.

Щастието за Аристотел не е хедонизъм, а оползотворяване на човешкия потенциал по пътя към съвършенство. Удовлетвореност от собственото поведение, от начина, по който общуваш и направляваш живота си, а тук влиза и елемент на действие.

„Аристотел вярва, че ако обучаваш себе си в доброта, ако работиш върху добродетелите си и контролираш пороците си, ще откриеш, че усещането за щастие идва от това постоянно да постъпваш правилно“, пише Хол.

Като преподавател на Аристотеловата философия Хол взема неговите трудове, тези и концепции, за да ги приложи към обикновения живот на хората тук и сега. Освен че познава в дълбочина работата на античния учен, Хол посещава местата, по които е живял той, за да усети по-добре неговите преживявания. Така създава едно страстно и интересно проучване на философията му, която говори за добродетелта, работата, приятелството, природата, Бог, смъртта и най-вече щастието.