В един или друг момент, животът ни принуждава да се изправим пред самите нас и да си зададем правилните въпроси. Кои са те?

За всеки е различно, но има въпроси, които са универсални за всички нас от житейска гледна точка.

#1 – Какво обичам да правя?
Отговорът на този въпрос ще ви позволи да избистрите представата си за това какво бихте могли да правите с живота от професионална и лизна гледни точки.

#2 – Как си се представям след пет години?
Този въпроси води до редица други: Къде ще бъда? Какво ще правя? С кого ще съм?
Редно е да си отговорим на всеки един от тях, защото изводите ще са цени за личната ни себереализация.

#3 – Какво бих искала да променя на този свят?
Поне в личния си свят. Всяка една от нас е водена от желанието си да жиевеем един по-добър и по-красив живот. Да, но това не става от само себе си. Ние сме ключът към промяната. Моторът, който задейства машината, така че тя да работи за нас.

#4 – В какво вярвам?
Изводът, до който ще стигнете ще позволи да откриете онази сила във вас, която ще ви кара да вървите уверено напред и нагоре.

#5 – Какво бих направила ако знаех, че скоро ще си отида от този свят?
Подобен въпрос е труден за отговаряне, но той ни кара да се замислим над това, колко оценява живота си. Той е безценен и е редно да го живеем пълноценно, не да го пропиляваме в излишни неща.

#6 – Как да намеря баланса между “аз искам” и “аз мога”?
Тук се изправяме пред голата истина, касаеща нашата същност. Отговорът ще ни позволи да разберем дали мечтите ни са реалистични.

#7 – И на коварният – Кои са най-големите ми страхове?
След достигането на този отговор, всяка една от нас ще може да се освободи от онази сила, която ни дърпа назад и ни пречи да се развиваме.

Животът ви ще се подобри, само ако поемате малки рискове. Първият и най-трудният от тях е да бъдете честни със себе си.