Падането на млечните зъбки при децата е процес, който винаги е вълнувал родители и малчугани по същия начин, както и моментите, свързани с тяхното поникване

В миналото е съществувала традицията зъбчето да се отстранява още при установяване на първото му разклащане – процедура, която днес се счита за абсолютно недопустима и неприемлива, да не кажем дори и „варварска“. Хората тогава са вярвали, че разклатеното зъбче незабавно трябвало да се отстрани, в противен случай то би попречило на останалите зъбки да поникнат навреме.

Не малко от нас още не могат да забравят напрегнатите и протяжни минути, преминали върху стоматологичния стол и, о, ужас - страшната физиономия на чичко зъболекар, приведен над зяпналите ни уста с едничката цел да ни извади зъба с клещи в ръце. Е, днес, за щастие, в съвременната детска стоматология зъб може да се извади само в краен случай – с усъвършенствани инструменти и в уютна атмосфера с изрисувани върху стените любими герои, анимационно филмче или успокояваща музика.

За какъв период от време млечният зъб пада, след като се разклати

Периодът от първото разклащане до падането на млечния зъб при всяко дете е строго индивидуален. При някои деца зъбчето може да падне само след една седмица, при други – след цял един месец. От значение е също така типа храна, която детето поема. Колкото по-често малчуганът приема твърда храна, като ябълки например, толкова по-скоро зъбчето ще падне.

Кога започват да падат млечните зъбки

Когато детето навърши 4 години, корените на млечните зъби започват постепенно да се стопяват, да се клатят и това води до тяхната загуба. По този начин на тяхно място поникват постоянните зъби. Този процес на подмяна на зъбите е съвсем естествен и в повечето случаи това става без усложнения и без да се изисква лекарска намеса. Ето защо, в повечето случаи, не бива да се прибързва с ваденето на разклатените зъбки, а да се оставят те да паднат по естествен начин.

Защо са важни млечните зъби и кога се налага тяхното отстраняване

Грижите за млечните зъбки е от изключително значение, за да бъдат бъдещите, които ще пораснат след тях, здрави и красиви. Млечните зъби помагат на постоянните да пораснат правилно и да се подредят в устата. Ето защо всяко млечно зъбче трябва да падне своевременно, така че това да даде благодатна почва за растежа и развитието на онова, което ще порасне на негово място. В случай, че падането му се забави, тогава вече може да се наложи неговото отстраняване с цел да се даде възможност на новото зъбче да пробие и порасне право и на мястото си. Иначе съществува риск то да пробие и дори разрани венеца, да порасне на място, на което не би трябвало да има зъбки, да попречи на друго зъбче свободно да порасте и т.н.

Защо не бива да се прибързва с отстраняването на млечното зъбче

Не трябва да прибързваме в никакъв случай да вадим зъбчето на детето, ако това не се налага по спешност. В противен случай една такава манипулация може да травмира детската психика и да породи завинаги у мъника негативно отношение към зъболекарския кабинет.

Освен това, ако едно дете загуби зъб по-рано от необходимото, то зъбчетата около свободното пространство са склонни да заемат свободното пространство. В резултат на това, постоянните зъби ще поникнат хаотично. Последното от своя страна може да доведе до развитието на неправилна захапка при децата, деформация на зъбките и дори до необходимост от дълго и сложно лечение. Ето защо падането или премахването на млечен зъб е процес, който задължително трябва да премине под наблюдение на опитен стоматолог.

Какви умения се изискват при ваденето на млечен зъб? 


Структурата на детските зъби е строго индивидуална и специфична. Именно поради това отстраняването на млечните зъби изисква професионални умения. При наличие на тежко възпаление, зъбът трябва да се извади чрез анестезия. Но ако такова няма, а зъбът се клати и се налага отстраняването му, манипулацията се извършва без намесата на обезболяващи.