Икигаи е японска дума, която означава – причината да съществуваш. В Япония думата се използва, когато се описва онази страст (енергия), която кара хората да живеят пълноценно. Всеки има своята икигаи, но не всеки може да я открие, разбере и развие.

Хората имат пълната свобода да изберат каква част от възможностите и енергията си искат да влагат в нещата, които правят. Когато имаме силна връзка с нашето икигаи, сме много по-издръжливи и упорити, дори и при големи трудности.

Икигаи е вътрешното силно желание на човек да живее, според личната си мисия. Понякога нямаме логично и разумно обяснение за това, но искаме да вървим по точно определен път и се чувстваме магнетично привлечени от всички неща, свързани с този път. 

Намирането и запалването на икигаи не е сложна задача. Когато сме спокойни и в съзнанието ни изникнат някакви идеи, визуализации къде сме ние самите и какво правим, трябва само да ги уловим и внимателно да помислим върху тях. Това ли са нещата, с което искаме да се занимаваме? Какво ни носят? Как се чувстваме? Това ли бихме правили, ако имаме достатъчно време, пари и подкрепа?

Икигаи е пресечната точка на различни, важни неща в живота ни. Именно там, където те се припокриват, е смисълът да живеем, при това пълноценно. Вземете лист и химикалка и нарисувайте 4 кръга. В периферията поставете нещата, които обичате, това, в което сте добри, това, за което може да ви се плаща и това, от което света има нужда в момента. В средните пресечни части запишете кои са вашите призвания, цели, каква е професията ви и в какво влагате страст. Концентрирайте се и помислете какво е общото между всички тези неща. В средния, най-малък участък, в който са се преплели всички тези важни страни е вашето икигаи. Тази проста схема ще даде нова посока на живота ви. Може да откриете свои лични качества и възможности, за които дори не сте подозирали.

Икигаи е начин да изразим себе си и да взаимодействаме с другите. Например, някои хора откриват смисъл в грижите за семейството си, други - в истинските и искрени актове на доброта към околните.

Икигаи е откриването на стойност в нещо, което обичаме да правя, докато усвояваме и развиваме таланта си, така че това първоначално харесване да се превърне в устойчиво. тази енергия превръща вътрешния комфорт във външен. Ако се чувствате добре, когато помагате на бездомно животно, развийте тези си способности, включете се в движение за защита на животните, станете доброволец в сдружение, бъдете дарител на храна за приюти или друго. Когато личната мисия се развива и расте, става обществено полезна.

Няма правила или регламенти с откриването и развиването на икигаи. To e неразделна част от нас и ние трябва само да го управляваме ефективно, така че и други да се възползват от него по някакъв начин. Хората, които откриват и развиват своята икигаи, са много по-здрави, живеят дълго, хармонично и щастливо.