Човек е истински богат и има всичко, от което се нуждае, когато без усилие умът му е в покой.

Енергията на любовта е спокойствие и тя е, която ни прави по-богати.

Удовлетвореност от всичко и способност да се радваме на малките неща, като знаем , че и във величието, и в скромността се крие пулсът на съзнанието.

Когато сме постигнали спокойствието, се разкрива най-дълбоката ни човешка същност.

Най-великото средство за трансформиране на страха в любов и спокойствие, достъпно за всички, е медитацията.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Вие сте изграждащ се модел на съзнание, картина на това, което сте и можете да бъдете. Това продължава вечно, независимо дали го осъзнавате или не, защото животът протича през вас, живот без страх, сътворен чрез спокойствие.
Кристофър Хансард