Нима не ви е изпълвала с гордост мисълта след тежки изпитания, когато вече са отминали, че сте излезли като герой от трудно положение. Не допускайте разрушителни себеоценки като: "За нищо не ставам” или "Никога нищо не мога да постигна”. Причина за психическата нестабилност при много хора често е крайно ниската им самооценка. Достатъчно е да сте имали някакъв провал или настроението ви е било помрачено от външни обстоятелства.

Единичният случай на провал не може да ви характеризира като личност. На всеки човек се е случвало да изпадне в глупаво положение. 

Естествено човешко качество е да възприемате своите нещастия като нещо изключително неприятно, което се е стоварило само върху вас.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Сравнявайки се с другите, започвате да си мислите, че те са по-облагодетелствани. Виждате в тях късметлиите, на които е провървяло много повече отколкото на вас.