Само една четвърт от българите, участвали в ново проучване, казват, че обикновено сутрин се събуждат добре отпочинали, а 11% от респондентите твърдят, че се чувстват уморени. 

Качеството на съня се влияе от различни фактори, като един от най-важните е продължителността му - през делничните дни не надвишава 6 часа при почти половината от респондентите. 

Много от анкетираните "наваксват" недоспиването през уикенда - почти една четвърт спят повече от 9 часа през почивните дни. 

Повечето респонденти в проучването казват, че чувството, с което се събуждат сутрин, е различно - понякога сутрин те се чувстват отпочинали, а понякога уморени (63%). 

Снимка: Нилсен Адмосфер България

Само една четвърт от участвалите в проучването се събуждат добре отпочинали. По този начин са отговорили в по-голяма степен мъжете в сравнение с жените (34% / 19%), а сред възрастовите групи - най-много респонденти на 55 и повече години (42%). 

Колкото по-млади са анкетираните, толкова по-малко от тях се събуждат сутрин с това чувство - в групата 15-34 години само 17% от анкетираните са споделили, че се събуждат добре отпочинали. 

Най-младата възрастова група (15-34) е и тази, която отделя най-малко време за сън през работната седмица - повече от половината от анкетираните спят 6 часа или по-малко. При повече от половината жени се наблюдава същата тенденция (53% / 41%). 

Препоръчителните 7-8 часа обикновено спят 46% от българите. Много от анкетираните компенсират недостатъчния сън през уикенда - една четвърт от респондентите спят максимум 6 часа през уикендите, докато друга четвърт се отдават на 9 или повече часа сън. 

Изследването е проведено от изследователската агенция Нилсен Адмосфер България в сътрудничество с Българския национален панел.