При липса на време или достатъчно средства, и при неблагоприятно време навън, превърнете част от дома във фитнес зона. За домашни тренировки прибягвайте до кратките програми. Отделете 15-20 минути. Започнете с кръгови движения на всички стави най-напред от глезените, след това коленете, китките, лактите, кръста и врата. Повторете движенията 3-5 пъти. Всеки следващ път увеличавайте кръговете с по едно допълнително движение. Може да включите колело във въздуха и коремни преси.

Пуснете си любима музика с темпераментен ритъм, която да стимулира темпото на тренировката ви. От тези упражнения ще последват добри резултати.

Когато планирате физически упражнения вечер, по-възможно е да ги пропуснете. Променете в графика си упражненията за сутринта.

Докато се упражнявате, не мислете върху неразрешените проблеми и предстоящите задачи. Фокусирайте мислите си върху правилното изпълнение на упраженията. Осъзнавайте как подобрявате подвижността си.

Предложете на децата да играят с вас. Напредвайте с малки стъпки към целта.