Ясно ни е, че радостта е нетолкова от приключването на дадена дейност, колкото от самото й извършване. Когато внимателно осъзнаваме всичко около себе си, може да видим невероятното и в най-обикновените неща. Например, докато ядем баницата, да не мислим за други неща, а за вкусно изглеждащата препечена коричка, да усещаме аромата на пълнежа и вкуса, който й придава маслото. Това е

да осъзнаваме всичко и да му се радваме.

Умението да съсредоточаваме вниманието си Грег Андерсън нарича "закон за съсредоточеността”. Когато се безпокоим за нещата, които вече имаме, унищожаваме всичкото добро, с което сме благословени. Освен това

господари на нашите умове сме самите ние.

Добре е да се концентрираме върху това, което сме и което имаме в момента, а не върху всичко, което безвъзвратно сме загубили. По този начин реализираме позитивно мислене. Известен е примерът с чашата, която виждаме наполовина пълна, а не - наполовина празна. Само положителното мислене води до усещането за щастие. То рефлектира безусловно, както върху здравето, така и върху живота като цяло.