Около 8% от американките държат да запазят фамилното си име от преди брака, сочи проучване. Този процент е чувствително по-нисък от резултатите при подобно проучване през 90-те години, когато същият е бил 23%. И това е обяснимо, имайки предвид поредната голяма вълна на феминизъм през това десетилетие.

Въпреки че промяната на фамилното име е въпрос на личен избор, все пак съществуват известни социални нагласи и тенденции, които по един или друг начин упражняват влияние при взимане на това решение.

Наскоро 1000 семейни двойки в САЩ са дали мнение по въпроса. 60% от запитаните са отговорили,

че е редно съпругата да носи фамилията на избраника си

Въпреки че е по-малко от половината, не малък е процентът на останалите анкетирани, според които трябва да се даде възможност и на мъжа, ако желае, да промени фамилията си и да приеме тази на съпругата си.

Интересно ни е да научим какво мислите вие?