1. Какви са потребностите на човешкия организъм от витамин D?

През целия си живот човек ежедневно се нуждае от 300-400 МЕ* витамин D. Неговите потребности се покриват от количествата, постъпващи с храната, и тези, образуващи се в човешката кожа при слънчевото облъчване. Освен това в човешкия организъм (в черния дроб и мастната тъкан) се образуват витамин D – депа, които могат да задоволят потребностите от него в продължение на 1 година;

Сравнително по-високи са потребностите на бременните и на кърмещите жени – ок. 400 МЕ дневно;

Бързо растящият детски организъм се нуждае средно дневно от 400 МЕ дневно. Потребностите на новороденото са в пряка зависимост от наличните в майчиния организъм количества от този витамин  по време на бременността и кърменето, а на изкуствено хранените деца – от количествата, приемани с млеката, с които те се хранят. Новороденото има малки депа от витамин D, които до около 1 месец се изчерпват. Здравото доносено и кърмено дете получава около 400 МЕ дневно, които заедно с другите фактори в майчината кърма обуславят  максималната резорбция на калциево-фосфорните соли и тяхното отлагане в костите;

Децата, родени с ниско тегло, както и тези, наддаващи много на тегло, имат по-голяма нужда от витамин D – около 1000-2000 МЕ дневно. Такива са и нуждите на децата с някои тежки хронични заболявания.