"Който иска да потуши страстите, като ги задоволява, той гаси огън със слама."

- Конфуций (551 пр.н.е. - 479 пр.н.е.), китайски мислител и философ