Радостин Чолаков е от с. Барутин и от много малък започва да се занимава с компютри. В момента той е на 16 години и учи в Математическата гимназия в Пловдив. Казва, че обича да експериментира и това всъщност е породило любопитството към нови технологии, свързани с българската азбука.

Преди няколко години на Ради му се налага да разработи гласово приложение, но на английски език. След тази задача му става любопитно дали това може да се случи и на български език. Подобни софтуери за разчитане на определена азбука съществуват за езици като немски и английски например, но на български няма широко достъпна поддръжка.

След този софтуер, той реализира същинския проект – платформата АзБуки.ML. Освен да чете нашата азбука, платформата може да редактира, да прави анализ на настроението на текста, да прави резюме на текстове, като вади важното от тях. Платформата е изградена от множество алгоритми, наподобяващи невронните мрежи в човешкия мозък. Както хората, така и платформата се учи от голям обем правилна информация.

Този процес, разбира се, не е никак лесен. Една от най-големите трудности за Радостин е набавянето на толкова голям обем данни. Този тип програми работят на принципа на шаблон – да намерят някаква последователност в българската граматика. Всяко правило има и изключения, на които този изкуствен интелект също трябва да се научи. Ради е обучил програмата да разбира българския език на най-дълбоко ниво като граматика, морфология, стилистика и др.

Освен да помага на потребителите, платформата АзБуки.ML има за цел и да улесни работата на бизнеса, като ги вградят като част от техни собствени продукти. Уебсайт може да вгради тази технология и да я използва за оценка на коментарите на даден продукт – дали потребителите са доволни от него или не. Това ще спести както много време, така и средства. Може да се използва и в новинарски уебсайтове за сбиване на текстове или за преобразуването на звуков материал в текст.

А какво е sentiment analysis решение?

Това всъщност е възможността на платформата да прецени на база определени ключови думи дали текстът е негативен или положителен. Също така това до голяма степен може да определи и настроението на човека, който е автор на текста. Подобни програми работят с голяма точност на английски език, но на български допускат грешки.

Друга трудна задача, която е поставена пред Радостин е резюмирането. То има две разновидности – extractive и abstractive. Extractive минава през целия текст и се опитва да разбере кои изречения дават най-пълна и точна информация. Обикновено изречения, които съдържат в себе си дати, имена и т.н. се определят от платформата като важни.

Другият вид резюмиране се нарича abstractive. То е по-авангардно, защото няма език, на който тази програма да може да го прави със 100% точност. Тук големият обем информация също играе важна роля. Резюмиране тип abstractive означава платформата сама да допълни изречението по правилен начин. Например ако не сме сигурни за някакъв известен цитат или мисъл може да напишем началото или края на фразата и АзБуки.ML ще ни подаде останалата част.

Функциите, които се предоставят от софтуера и се използват от платформата АзБуки.ML, могат да спестят много време и финанси на различни компании и организации, решили да се възползват от изкуствения интелект.

Бизнесът ще трябва да заплати за тази услуга, но обикновените граждани ще могат да се възползват безплатно. Служителите вече ще могат да се фокусират върху по-важни неща, освен например механично преглеждане на коментари.

Освен АзБуки.ML Радостин Чолаков е създал и едно много интересно мобилно приложение. Името му е AnyGoal и в началото на създаването си то е служило като мотиватор. В него самият потребител може да си поставя някакви цели, които иска да постигне, да ги документира и отбелязва като реализирани. През 2020 г., когато поради пандемията повечето хора си останаха вкъщи, Ради е решил да подобри функциите на приложението. В него вече всеки, който го използва, може и да добавя свои приятели, да се предизвикват един друг, да си доказват чрез снимки и видео, че са осъществили поставената задача. А може също така ние да споделяме с приятели какви цели сме си поставили самите ние. Това улеснява следенето и изпълнението на всички определени цели. И така, абонат след абонат, AnyGoal се превръща в една минисоциална мрежа.

Можем ли да се похвалим с родна социална мрежа?

Радостин разказва, че ако това приложение се развие правилно, наистина има потенциал да се превърне в социална мрежа, но не каквито ги познаваме до момента. При правилно развиване, AnyGoal няма да следва модела на всички останали социални мрежи.

Радостин Чолаков съветва всички, които сега влизат в света на програмирането, да бъдат упорити, защото проблеми винаги ще има, а с тях се трупа незаменим опит.