Като деца сигурно сте си представяли в коя страна по света бихте се озовали, ако изкопаете права линия в противоположната посока. Дали ще е Япония или Нова Зеландия? Или може би някой малък остров в океана, за който никога не сте чували?

Няма нужда да се чудите повече, защото картата "Antipodes Map" ще ви покаже къде ще излезете "от другата страна" на Земята, ако не изгорите от огненото ядро на планетата, разбира се.

Снимка: Antipodes Map

Интерактивната карта лесно замества мисловния експеримент, а за да я използвате, само трябва да въведете адреса или града, от който искате да тръгнете, за да стигнете "от другата страна". Тогава картата, благодарение на Google, ще ви покаже къде ще се озовете.

Снимка: Antipodes Map

Ако отправната ви точка е Европа, бъдете готови да се намокрите сериозно, защото в повечето случаи ще се окажете по средата на океана - в което няма нищо необичайно, защото повечето местата на сушата имат океани за антиподи от другата си страна.

Снимка: Antipodes Map

Така противоположното място на София и цялата територия на България се пада сред водите на Тихия океан, източно от Нова Зеландия.