Перото е символ на свобода и знание. Дълго време се използвало като инструмент за писане. Египетската богиня на справедливостта и истината Маат сравнява тежестта на сърцето на покойника с тази на перце, за да определи дали душата е добра и достойна, или не. Индианците пък смятали, че перата ги свързват с Духа.

Българката Галя Стоянова е сигурно единственият артист у нас, който рисува върху пера. Тя използва главно пера от гълъби и понякога пера от фазан и пуйка, които са по-широки и дават по-голяма свобода за рисуване. Повече за техниката й научете от самата нея във видеото.