"Всеки удар, който нанасяме в пристъп на гняв, в крайна сметка се стоварва върху нас самите."

- Уилям Пен (1644 - 1718), английски обществен деец, основал колония в Новия свят