"Колкото повече изучаваш себе си, толкова по-малко презираш другите."

- Шарл Нодие (1780-1844), френски писател и библиотекар