"Връзката ти с хората да е като тази с огъня. Не се отдалечавай много, ще измръзнеш. Не се доближавай много, ще изгориш." Саади Ширази