"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки."

- Йордан Радичков