"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки."

Йордан Радичков (1929 - 2004), български писател, драматург и сценарист, представител на магическия реализъм