"Ако сте строили въздушни замъци, работата ви не трябва да се губи; точно там им е мястото. Сега под тях поставете основи."

Хенри Дейвид Торо (1817 - 1862), американски писател и философ