"Щастието не е притежание, което се пази. То е качество на мисълта, нагласа."

- Дафни дю Морие (1907  - 1989), английска писателка и драматург

Какво е щастието за вас?