"Щастието не е удачно съвпадение на външни обстоятелства. То просто е състояние на ума ви."

- Буда