"Ако една мечта се разпадне на хиляди парчета, не се страхувайте да вземете едно от тях и да започнете отново." Флавия Уидън