Изберете кой беше най-горещият мъж на 2014 г. според вас, като дадете гласа си тук!