Нурия Архипова е специалист човешки ресурси и извършва обучения в областта на комуникацията в работна среда. Тя дава няколко съвета за това как най-правилно да се реагира на токсични фрази, които често може да бъдат чути в офиса 

1. "Зайче", "коте" и други обръщения на животни 

Често от колеги, които заемат по-висша длъжност, могат да бъдат чути обръщения с умалителни или такива, които в семейна среда показват грижа и ласка. Но ако вашият мениджър ви счита за "зайче" или "коте" и често използва тези думи, когато ви говори, то това може да е знак, че подценява умствения ви потенциал. 

Как да отговорите: В такава ситуация може вежливо, но твърдо да споделите, че не се причислявате към животинския свят и нямате нищо против да се върнете към по-деловото общуване. 

2. "С цялото си уважение, но..." 

Това е една от най-разпространените фрази, която може да се чуе в офис или друго работно пространство. Аналог е "Без да се обиждаш, но...". И двата израза се използват за това да се покаже, че вашата гледна точка (проект, действие или др.) не се възприема добре. С други думи - зад тази фраза стои известно обезценяване на положените усилия. 

Как да отговорите: Ако чувате често подобна фраза, реакцията ви зависи от контекста. Ако ви го казва колега, мнението на когото не е важно за бъдещото развитие на казуса, може просто да го игнорирате. Ако фразата е произнесена от човек с длъжност над вашата, трябва да изясните причините за неприемането. Логичното продължение е при необходимост да изясните личната си позиция. 

3. "Нямам време за това"

Ако имате нужда от помощ или допълнителна информация и чуете тази фраза, това означава, че отсрещната страна не ви разбира и не ви влиза в положение. Възможно е това да се случва наистина заради липсва на време. По-често причината е липса на желание да се помогне. 

Как да отговорите: Повече от ясно е, че никой не иска да се товари с работата на другия. Но успехът на работата в повечето случаи зависи от дейността като екип, а не на отделния индивид. В такава ситуация е нужно колективните и индивидуалните възможности да бъдат съизмерими. 

4. "Не ме разбрахте правилно" // "Не съм имал това предвид"

Подобен изказ често е вид оправдание или защита. Случва се, когато човек се е изказал в дадена ситуация, но по-късно е съжалил за думите си. Тази фраза обикновено е в началото на изказване, което цели да смекчи първоначално казаното. Ако често се оказвате в ситуация, я която колега все има нещо друго предвид, може би срещу вас стои човек, който не е уверен в себе си или се бои да изкаже личното си мнение, за да не стигне до конфронтация. Подобна фраза могат да използват и опитни манипулатори, опитвайки се да прехвърлят вината на другия, и обяснявайки, че не са били разбрани правилно.

Как да отговорите: В такава ситуация най-важно е да не оставяте да бъдете убедени, че не разбирате правилно какво ви се казва. Бъдете максимално внимателни в комуникацията с такива хора. Най-добре общувайте с тях писмено, за да имате черно на бяло казаното.