Броят на излюпените малки царски орли през този размножителен сезон е 37 - това е поредният рекорд за царския орел у нас тази година! Провелият се преди броени дни мониторинг на известните двойки царски орли в страната показва, че излюпените млади птици са 37 от 26 двойки, пристъпили към гнездене. 

Снимка: Българско дружество за защита на птиците

За сравнение през 2019 г. от известните тогава 29 двойки царски орли, към гнездене пристъпиха едва 19, които отгледаха успешно 26 малки.

Все още е рано да се каже колко от тези 37 новоизлюпени малки царски орли ще излетят успешно от гнездата си до края на лятото, но самият факт, е огромен успех за Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и голямо удовлетворение за полаганите през годините усилия и прилагани мерки за опазване на вида в страната.

Снимка: Българско дружество за защита на птиците

През последните два месеца бяха открити нови двойки царски орли в Сакар и района на Сливен и Ямбол, с което броят им нарасна от 29 през миналата година до рекордите 35 към момента. С това се увеличават и заетите от царския орел територии в страната.

Само за три месеца бяха открити нови 6 двойки, като причините 2020 г. да се превърне в година на рекордни числености за световно застрашения царски орел, са много. 

Снимка: Българско дружество за защита на птиците

Партньорството на БДЗП с Електроразпределение Юг за изолирането на над 3000 стълба в ключови местообитания, наред с обезопасяването на електропроводите, строежът на изкуствени гнезда и охрана на рискови гнезда от доброволци допринесоха за нарастването на българската популация на вида. 

Само за последните четири години в рамките но проект "Земя за царския орел" в страната са инсталирани 40 изкуствени гнезда, с което са подпомогнати млади двойки царски орли да започнат да гнездят в незаети, но подходящи за размножаване територии, или се помогна на вече размножаващи се двойки да изберат безопасно и сигурно гнездо. 

Вече общо 32% от популацията на вида в страната заема изкуствени гнезда и това се доказа като една от най-ефективните природозащитни дейности за опазване на царския орел. В най-скоро време очакваме да има ефект и от останалите дейности на БДЗП за опазване на вида, които включват възстановяването на пасищата в районите, където се среща царски орел у нас, които да осигурят естествени места за лов и достатъчно храна за отглеждане на потомство.  

На площ от 28 дка през годините бяха засадени 1700 дръвчета топола и дъб, с надеждата след време те да приютят гнезда на царски орли в короните си. Възстановяването на гори по поречията на реки и потоци се прави, защото липсват подходящи места за гнездене на вида в страната, тъй като през последните 15-20 години в следствие на масово изсичане на тополите бяха увредени гнездовите местообитания на царския орел.

Тези и още много други природозащитни дейности за подобряване и/или възстановяване на гнездовите и хранителните местообитания на вида допринасят за по-добрите резултати от опазването му, на които се радваме напоследък.