"Едно от първите условия за щастие е връзката между човека и природата да не е прекъсната."

Лев Толстой (1828 - 1910), руски писател и мислител