Независимо че скоро започва учебната година, не ограничавайте детето да играе навън. Нищо не може да замени детската игра. Там децата изразходват излишната енергия. Ако искате да го виждате спокойно и весело, позволявайте да играе с децата навън или спортувайте заедно.

Общите теми и емоции при спортуване укрепват вашето разбирателство, т.е. засилват връзката на доверие родител - дете.

Бъдете толерантни към предпочитанията на детето при избора на вида спорт. Уважавайте избора му, дори ако много скоро би загубило интерес да продължи да тренира. Предложете да опита друг спорт. Все едно е какво тренира, важно е да играе през свободното си време.

По време на тренировките и състезанията се изгражда стабилност на характера - решителност, отговорност и дисциплинираност.