Петър Дънов, наричан от последователите си Учителя, е роден на 11 юли 1864 г. Българският философ и лечител основава религиозно учение, наречено Бялото братство. Макар самият той да не одобрява понятието дъновисти, и до днес неговите последователи са наричани така на кратко. За него приемането на божествената любов, мъдрост и истина са най-висш идеал за човека.

Снимка: Уикипедия


Мъдрости за любовта от Учителя

Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката. В това правилно съчетание, в това различие, се намира хармонията, от която ние се възхищаваме.

Обичате ли някого и той ви обича. Няма защо да го питате. Ако питате, значи не вярвате. 

Отрицателните сили в света не могат да докоснат човека, който изпитва любов. Те не намират с какво да се хранят в него. 

Когато имаме любовта целият свят работи за нас, а когато я нямаме, ние сами работим, и затова работите ни не вървят.

За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки човек трябва да намери онзи, когото го обича.

Искате ли да знаете дали един човек ви обича? Ако мисълта за този човек никога не изчезва от съзнанието ви, ще знаете, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.

Не може да мислиш за някого, ако той не мисли за теб.

Няма по-голяма нещастие от това да видиш любовта и да я нямаш.

Любовта ражда Любов.

Който обича всички хора, той е обичан. 

Когато обичаш някого, той винаги е готов да ти помогне.

Няма същество в света, което, като обичаш, да не познава, че го обичаш.

Снимка: iStock