Да отложи днешната работа за утре е навик на неорганизирания човек. Ако не искате да трупате канари от отложени задачи, ще ви се да не сте под постоянно напрежение, заради крайните срокове, и копнеете работата ви да ви радва, има 10 простички неща, които ще ви помогнат за това. 

Оставете опушеното само за грима. Няма нужда да изпушвате от нерви!

1. Правете нещата навреме.

2. Правете ги бавно и осъзнато.

3. Винаги завършвайте започнатото. 

4. Дръжте на качеството, не на количеството.

5. Правете паузи между две различни дейности.

6. Отделяйте си време просто да поседите, без да правите нищо. Това помага за по-добра концентрация при последваща дейност.

7. Усмихвайте се и помагайте на другите.

8. Гответе и чистете – това може да са и методи за медитация.

9. Обмисляйте кое наистина ви е важно.

10. Живейте простичко.