Резистентността към съществуващите антибиотици прави изключително oпасни за здравето супербактериите, открити в хора, животни и храни в ЕС, заради което ежегодно смъртта си намират 25 000 души.

Антимикробната резистентност е резултат от неправилното или прекомерно лечение с антибиотици, което кара бактериите непрекъснато да еволюират, за да могат да устоят на атаките с лекарствата.

Нов доклад на европейските специалисти съветва за по-предпазливо използване на антибиотиците при лечение, защото бактерията причиняваща салмонелоза вече е резистентна на редица лекарства, а нейна разновидност показват изключителна висока устойчивост на широк спектър от медикаменти.

Снимка: iStock