"Всичко във Вселената се намира вътре в теб. Искай от себе си."

- Руми, (1207–1273) персийски поет, мъдрец и мистик, привърженик на суфизма, проповядващ смирение, аскетизъм и приближаване към Бога чрез съкровена любов. Основател е на ордена на въртящите се дервиши