СЛАГАЙТЕ КРАЙ НА ВРЪЗКИТЕ С ХОРА САМО ПОРАДИ ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ.

НЕ СЕ ЛИШАВАЙТЕ ОТ ИСТИНСКИ ЧОВЕЦИ, ЗАРАДИ НЕОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ.