Често страхът от провал е причина да се пропуснат много брилянтни възможности в живота. Този парализиращ страх убива големите ни мечти и желания. Преодоляване на страха от провал не е лесно, но не е и невъзможно.

Осъзнйте, че "провалът" е сбъркана концепция.

Това, което наричаме "провал", е най-обикновен обучителен процес. Всяка грешка крие в себе си ценен урок и много мъдрост, ако сме готови да ги потърсим там.

Приемете, че провали все някога се случат.

Животът е полярен и в него неуспехът е неделима част от успеха. Затова, когато човек избягва провалите, много вероятно е да бяга и от собствените си успехи.

Погледнете на провала от гледна точка на перспективата.

При всеки провал се печели по нещо (знание или опит), чрез които по-сигурно се върви към успеха. 

Определете точно от какъв "провал" се страхувате.
Хората не се страхуват от провала, а от вината и критиките, които ще понесат след това. Когато сте наясно какъв страх изпитвате, например, "загуба на пари", "разочарование на някого", "удар по авторитета", ще може да изкорените тревогите си.

Направете си резервен план.

Бъдете предвидливи какво точно ще направите, ако се стигне до евентуален провал.

Повярвайте в сентенцията: "Повече провали, по-голям успех".

Колкото повече се проваляте, толкова са по-големи шансовете ви за успех, защото провалите се явяват вашият изключителен личен учител.

Никога не сравнявай своя живот с "идеалния живот" на другите.

Помнете, че няма световно известни звезди или лидери, които да не са се страхували от неуспех, но не са се "свивали", а са продължавали да вървят напред след всеки провал.

Страхът от провал никога не бива да става причина да не опитате нещо. – Фредерик Смит