След Великден започва Светлата седмица – прославят се светите апостоли и Св. Богородица.

Светлата седмица е периодът, в който Възкресението на Иисус Христос донася просветление за всички и надежда за вечен живот.

Първият ден след Великден освен Светли понеделник се нарича още "разтурни понеделник" или „разметни понеделник“.

Името идва от обичая "размятване на яйца", при който младежи излизат извън селото, разделят се на две групи и търкалят помежду си червени яйца.

Според народната традиция този ритуал предпазва от градушка и увеличава плодородието на земята.