Националният природонаучен музей при БАН и галерия Little Bird Place представят изложбата “Записки по българските орхидеи”.

Експозицията ще бъде открита днес, 25 април, в зала “Ботаника”, на 4-и етаж в Националния природонаучен музей при БАН. Тя е посветена на фототипното издание на полевия дневник “Орхидеите в България. Записки и рисунки” от Любен Домозетски. Ръкописът е създаден в периода 2022 – 2023 г. и представя за първи път всички диворастящи орхидеи у нас.

В нея са представени репродукции на избрани от автора страници от полевия дневник “Орхидеите в България. Записки и рисунки”. Самият дневник също е включен като обект в експозицията, заедно със серия от научни илюстрации, онагледяващи природоизследователските интереси на автора.

Освен публикуваните и вече известни за страната видове орхидеи, Любен Домозетски включва и няколко, които той наблюдава за първи път в България.

Снимка: Марияна Гаджева, Личен архив

По време на откриването на изложбата Любен Домозетски ще подари на Хербариума на Националния природонаучен музей при БАН един спесимен от вида Gymnadenia rubra, наблюдаван от него за първи път у нас, в Рила и специално събран и подготвен за колекцията на музея.

Снимка: Марияна Гаджева, Личен архив

Изданието „Орхидеите в България. Записки и рисунки“ от Любен Домозетски е съвременен ръкопис, вдъхновен от научните пътешествия и експедиции до екзотични части на света през XIX и началото на ХХ век, документирани в ръкописни дневници, с рисунки – дело на самите учени или на придружаващ ги художник. Днес, когато съществуват различни технически възможности за документиране на наблюденията, авторът на ръкописа се обръща към този архаичен модел, за да ни въведе като първооткриватели в една вълнуваща “територия” и да ни срещне с диворастящите орхидеи в България, отбелязват организаторите.

Следвайки актуални изследвания по темата и основавайки се на авторитетни научни публикации, изкуствоведът, художник и естествоизпитател Любен Домозетски влиза в ролята на изследовател като разширява интересите си в областта на ботаниката и натрупва лични наблюдения и опит в откриването и разпознаването на тези интересни растения. След това “завръщайки се” в ролята на художник, с молив и бои в ръка систематизира наблюденията си в ръкопис, който представя с кратко описание и с рисунки всички диворастящи видове орхидеи у нас.