Британският зоопарк в Честър показа кадри на хамалеони, които се славят като едни от най-малките влечуги в Африка. Размерите на конкретния вид са не по-големи от гумичка на молив. Хамелеоните са се излюпили на 23 януари след 70-дневен инкубационен период. Според зоологическата градина, миниатюрните влечуги, които се срещат единствено по крайбрежните зони на Танзания, могат да променят цвета си и да се сливат съвършено със заобикалящата ги среда.