Вселената на кристалите свети не само паралелно,

но и преплитайки се с нашия топъл, дишащ и забързан свят. Камъните, забелязвани или не, притежавани, подарявани, обичани, обожавани или анатемосвани, в края на краищата са част от съществованието ни. Харесваме или не, в тяхната същност е да излъчват и даряват енергия и изцеление, мистика и обаяние.

Всички те са минерали, които имат различна твърдост, плътност, рефракция и цвят

Всеки камък съдържа енергия, която е уникална. Изучаването или по-точно запознаването с въздействието на хилядите камъни върху човешката природа може да отнеме цял живот, но би било ценно и забавно приключение. Важно е, все пак, да се носят камъни, чието значение и произход познаваме.

Ще споделя малко от малкото, което понаучих за белите кристали

Както, може би, знаете, бялото не е цвят, а е проявление на присъствието на всички цветове, пълната енергия на светлината. Белотата е знакът за завършеност и съвършенство. В много култури белотата е израз на откритостта и истината. Цветът на женското начало, както и на нощта. Когато светът спи, луната е единственото осветление в тъмнината...

От духовното семейство на белите кристали са:

лунният камък, кварцът, калцитът, селенитът, топазът, берилът и др. Обща характеристика на всички бели кристали е тяхното призвание да бъдат нашите "интуитивни водачи", когато не знаем къде отиваме. Те са ръководство за разбиране и знание.

Полупрозрачният, нежно забулен и тайнствен калцит

съсредоточава усилията за постигане на силно желана цел, намирането на истинската любов, на мечтания дом. В него блика енергията на търсенето, изцелението и креативността...

Топазът е твърд, почти колкото елмаза

Той притежава особена вътрешна игра на светлината, която напомня на утринната роса. В миналото са го почитали като камък на просветлението. Той е символ и на благоразумието. Носи богатство. Дарява на мъжете мъдрост, великодушие и ум, на жените – красота и плодовитост.

Лепидолитът е с приглушен копринен блясък

Това е камъкът на творческите натури. Той стимулира духовното развитие, настройва за философско мислене и предпазва от стрес.

Кварцът носи и дарява увереност и късмет

Смята се, че той е камъкът на възможностите – притежава магически способности. Чистият кварц е безцветен и прозрачен като изворна вода. Ако се постави във вода, тя оказва върху човека целебно и стимулиращо въздействие. Има поверие, че живата вода от приказките е била вода, която е преминавала през кварцов кристал и той й е предавал силата си. Известно е, че от кристалите на кварца се правят магически украшения, които имат очистващо мислите и одухотворяващо въздействие.