Датата на раждане оказва голямо влияние в живота на един човек. Числото, което предопределя съдбата, се нарича Път в живота (код на Лорейн). То представлява сборът от датата, месеца и годината на раждане. Пътят на живота носи информация за посоката, целта и смисъла на настоящия ни живот, който се счита за част от цикъла с прераждания.

Как да определите своя Път на живота?

Ако сте родени на 5 септември 1980 година, вашето число е:

5+9+1+9+8+0

Числата се събират до получаване на едноцифрено число. По тази формула може да сметнете личното си число и спрямо него да разберете повече за характера си - интелектуални, емоционални или практични сте. Числото носи закодирана информация за ума, чувствата и действията ни.

Ако вашето число е 2, 4, 6 или 8
Вие сте са емоционални натури. Обръщате внимание и на най-малките детайли в едно преживяване, помните дълго – и лошото, и доброто. Винаги асоциирате случките с емоции. Вашият Път на живота ви дава именно такава гледна точка към света и емоциите осмислят битието ви.

Ако вашето число е 1, 3, 7 или 9
Вие сте интелектуалци по натура. Обичате да премисляте, планирате и подреждате живота  и случващото се в него. Любознателни сте и винаги искате да поемете от новото.

Ако вашето число е 5
Вие сте хора на действието. Имате силна воля. Интересува ви случващото се да е максимално практично и полезно.

Личното число предопределя и разликите, в преразказите ни, когато сме били на едно и също място и събитие с приятели. За едни то е било романтично, за други отeгчително. Преживяваме нещата по различен начин, в зависимост от датата на раждане. Числото определя именно това – начина, по който ще го преживеем, а не случката.  

Ето и отделните значенията на личното число >>>