Проверете своята наблюдателност и открийте осмицата сред деветките в изображението за не повече от 8 секунди.

Кликнете върху него, за да го видите в по-голям размер.

Вижте къде се намира осмицата сред морето от деветки на следващата страница. >>>