Проверете своята наблюдателност и открийте бебето в рисунката за не повече от 5 секунди.

Натиснете върху изображението, за да го видите в по-голям размер.