Колумбийската река Каньо Кристалес не без основание е считана за най-красивата в света. Разположена в националния парк Серания де ла Макарена в провинция Мета, реката обикновено е наричана "течната дъга" или "реката от пет цвята", тъй като се отличава с удивителните си багри. 

Речното корито на Каньо Кристалес от края на юли до ноември е оцветено в жълто, зелено, синьо, черно и специфично червено, последното заради растенията Macarenia clavígera.

Кварцитните скали на платото Серания де ла Макарена са образувани преди около 1,2 млрд. години. В района живеят около 420 вида птици, 10 вида земноводни, 43 вида влечуги и 69 примати.

Каньо Кристалес има голямо разнообразие от водни растения. Водата на реката е изключително бистра поради липсата на хранителни вещества и малки частици в нея. Почти уникален е яркочервеният цвят на речното корито след дъждовния период в края на юни до ноември. 

Този цвят се дължи на големи количества ендемични растителни видове Macarenia clavígera от семейство Podostemaceae, които се прилепват плътно към скалите на местата, където реката протича по-бързо.