В българския фолклор има множество ритуали, които включват пускане на счупен предмет, вещ, която носи нещастие или друго по течението на реката. Приема се, че течащата вода изчиства всичко лошо.

Може да последвате тази практика и когато се касае до неприятностите и лошото настроение.

Чувствате се тъжни или нещастни – представете си река и пуснете причината за настроението си да бъде отнесена от течението. 

Изисква се малко практика, докато свикнете, но със сигурност ще ви бъде от полза.